سجاد خلیل زاده

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک | دانشجو بازیگری | مدیریت رادیو درنا | مدیریت پلاتو سونر | نویسنده، تهیه کننده، طراح و کارگردان تئاتر | تهیه کنندگی و کارگردانی مستند | تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم کوتاه