کافۀ کسب و کار!

به کافۀ کسب و کار خوش آمدید.‌ خیلی وقت بود منتظر یک وب سایت با محتوای باکیفیت بودم که انگیزه به ما بدهد؛ وقتی دیدم این چرخه نیاز به یک هسته دارد، تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم…