ما کی هستیم؟ و چرا اینجاییم؟

کافۀ کسب و کار چگونه متولد شد؟

شما اجازه ندارید رویاهایی که در سر دارید را فراموش کنید
اگر رویایی دارید، یعنی توان بدست آوردن آنها هم به شما داده شده
ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم آنها را بدست آورید

خیلی وقت بود منتظر یک وب سایت با محتوای باکیفیت بودم که انگیزه به ما بدهد؛
وقتی دیدم این چرخه نیاز به یک هسته دارد، تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم…

این وب سایت، تنها وظیفه مهمی که دارد هدایت جوانان کشور به سمت کارآفرینی و انگیزه دادن به آنها برای رشد و پیمودن مسیر خودشکوفایی است.

امیدواریم سهم کوچکی در موفقیت عظیمِ شما جوانان عزیز داشته باشیم و شما هم سهمی در موفقیت و سربلندی کشورمان داشته باشید. ما فقط به کمک همدیگر می توانیم تغییرات بزرگی ایجاد کنیم؛ در ضمن…

شما اجازه ندارید رویاهایی که در سر دارید را فراموش کنید
اگر رویایی دارید، یعنی توان بدست آوردن آنها هم به شما داده شده
ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم آنها را بدست آورید

تماس با ما

جهت برقراری تماس  تلفنی کلیک فرمایید: